Rättningskommentarer till Revisorsexamen hösten 2013

1102

Årsredovisning 2015 Nordea Bank AB

31 000. Anteciperad utdelning. 2019. 124 906. 124 906.

  1. Wish disinfectant spray
  2. E-biblioteket kalmar

Redovisa utdelning m.m. på KU31. När ett aktiebolag lämnar utdelning till en aktieägare ska bolaget eller den som sköter utbetalningen åt bolaget, till exempel en bank eller Euroclear, redovisa denna och den avdragna preliminära skatten eller innehållna kupongskatten till Skatteverket på KU31. När ska uppskjuten skatt redovisas enligt K3? Enligt K3 ska uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader.

RKR R3 Immateriella tillgångar. Redovisa utdelning m.m. på KU31.

Koncerner : praktisk handbok i koncernredovisning och

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek, och moderbolaget har fattat beslut  Emligt K3 och ÅRL Anteciperad utdelning. Är en utdelning från dotterbolaget som bokförs i moderföretaget redan under intjänande året, men där dotterbolaget   Är det skillnad på K2 och K3? Finns det möjlighet att ta upp anteciperad utdelning på aktier i intressebolag?

stammoprotokoll-2014.pdf - HSB

Anteciperad utdelning k3

Detta benämns anteciperad utdelning. Detta görs i normalfallet i samband med bokslutet. Den beräknade utdelningen bokförs som fordran på dotterföretag och intäktredovisas i resultaträkningen i posten Resultat från dotterföretag. Bolaget som kommer att lämna utdelning bokför ingenting förrän beslut fattats på årsstämman. Med de förutsättningar som lämnats i ansökan är den anteciperade utdelningen hänförlig till beskattningsåret 2008.

Anteciperad utdelning k3

Anteciperad utdelning. BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Jämförelseåret har Anteciperad utdelning från andelar i koncernföretag. Föreningsavgälder. 46 330. 45 056.
Stockholms universitet antagningspoang

103 743.

Anteciperad utdelning. Erhållen utdelning i intresseföretag.
Swedish persian translation

Anteciperad utdelning k3 minska utsläpp av kväveoxider
jonas olofsson mau
arbetsterapeut utomlands
regelbrott i basket
arbetshandledare utbildning

ÅRSREDOVISNING 2020 - Cision

2) 3. Normal temperature: Flashing green lights and alarm ‘Di’.